ปิดการโหลด

ขอเชิญประกวดภาพถ่าย

"ความสุขในศูนย์ราชการ"

หัวข้อการประกวด

Modern Green Building

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

Universal Design

สิ่งปลูกสร้างเพื่อมวลชน รองรับทุกความต้องการ

Good Road Save Life

ถนนดีชีวีมีสุข ต้นแบบการจราจรแห่งความปลอดภัย

ภาพอาคารและบริเวณที่ใช้ถ่ายภาพประกวด

อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์
(อาคารเอ)

อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี)

อาคารธนพิพัฒน์

ถนนภายในศูนย์ราชการ

ประเภทผู้เข้าประกวด

นักเรียนหรือนักศึกษา

อายุไม่เกิน 25 ปี

ประชาชนทั่วไป

ไม่จำกัดอายุ

21 รางวัล รวมมูลค่ากว่า

142,000 บาท

หลักเกณฑ์ และกติกาการส่งภาพ

คุณสามารถดูกติกาการส่งภาพเข้าประกวด ได้จากปุ่มด้านล่าง

ดูกติกาการประกวด

ขั้นตอนการสมัครและส่งภาพ

คลิกที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด

1. สมัคร และกรอกเอกสาร

สมัครที่บริเวณด้านหน้าอาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาราชการ (กรอกใบสมัคร และแนบเอกสารบัตรประชาชน หรือ บัตรนักศึกษา)

2. ถ่ายภาพตามหัวข้อที่กำหนด

คุณสามารถเข้ามาถ่ายภาพตามหัวข้อที่กำหนด ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้ - 9 ตุลาคม 2565

3. ติดภาพถ่ายลงบนกระดาษชานอ้อย

พิมพ์ภาพสีหรือขาวดำขนาด 12x18 นิ้ว ติดกับกระดาษชานอ้อยความหนา 1.6 มิลลิเมตร (ขนาดของกระดาษชานอ้อย 17x22 นิ้ว) พร้อมใส่ชื่อภาพ และคำบรรยาย

ตัวอย่าง

4. ส่งผลงาน

นำผลงานมาส่งได้ด้วยตนเอง (ภาพที่ติดบนกระดาษชานอ้อย พร้อมไฟล์ภาพ) ที่บริเวณด้านหน้าอาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาราชการ

ปฏิทินกิจกรรม

(วันเวลาอาจมีเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

การรับรางวัล
  • 17 ตุลาคม 2565 ณ สวนเพื่อชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
การจัดแสดงผลงาน
  • 18-19 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณประตูทางเข้า 1 ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี
  • 20-21 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณร้อยล้านมาร์เช่ ชั้น 1 อาคารรัฐประศาสนภักดี